Få betalt på ett enklare sätt

Vi hjälper dig att skapa en ökad likviditet

Testa gratis

Registrera dig och skicka obegränsat med fakturor gratis i en månad

Pris & funktioner

Få betalt i tid

Vi sköter alla påminnelser och krav! Genom en automatiserad kravhantering minskas dina kundförluster och du får betalt i tid. Vi har erfarenhet av att hantera fordringar inom många olika branscher och anpassar vårt agerande utifrån just dina behov och vi håller dig uppdaterad. Din kund kommer också att få tillgång till fler betalningsalternativ vilket ytterligare borgar för fortsatt goda relationer.

Ring mig

En komplett faktureringstjänst som passar alla behov — oavsett företagsstorlek

Vill du komma i kontakt med oss?

Du når enkelt vår kundtjänst genom kontaktformuläret eller på telefonnummer 040-16 25 00